Düşünce üzerine: Tarafsız bir deneme

    Düşünceyi tarafsız olarak nasıl tanımlayabiliriz? Öncelikle tarafsız bir tanımın nasıl bir tanım olacağını araştırmalıyız. Peki taraflı bir tanım nasıl olur? Taraflı bir tanımda tanımı yapan kişi kişisel öğeler kullanır. Böyle bir tanım göreceli olacaktır ve başka bir kişi bu tanımı benimsemeyebilir.     Buradan çıkarabiliriz ki, tarafsız bir tanım herkes tarafından benimsenecek ve […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Aşk

    İnsan düşünerek mi aşık olur? ‘Bütün gün onu düşündüm, aklımdan hiç çıkmıyor.’ Düşlemek, kafada canlandırmak düşünmekten sayılıyorsa, insan düşünerek aşık oluyordur aslında. Ama, düşünmek çoğunlukla mantığı çağrıştırır aklımızda. Peki aşkın asıl harcı nedir?     Duygu mudur? Duygu ne ifade eder? Hislerin yoğun bir şekilde yaşanması mıdır? Somut nesnelere (bir koku, bir melodi, […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Düşünen hayvan

    ‘İnsan düşünen bir varlıktır.’ Bu yakın zamanda insanı hayvandan ayıran temel bir özellik olarak sunulurdu. Peki hayvanlar düşünemez mi?     Düşünmek, bir varlığın davranışlarını yönlendirmesini sağlar. Çoğu zaman, bir kişi eyleme geçmeden önce bu eylemin sonuçlarını düşünür. Yani, düşünmek insanın daha uygulanmamış olduğu eylemleri planlamasına, gözden geçirmesine yardımcı olur. Düşünmek, aynı zamanda, […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Siyasi bir deneme

    Bir düşünce elbette siyasi içerikli olabilir. Siyasi içerik, bir insan topluluğuna hükmetmeyi ya da o topluluğu bir nevi etkilemeyi hedefler. Bu hedefi gerçekleştirmek için düşüncenin bir şekilde eyleme geçmesi gerekir.     Felsefenin Antik Yunan’da gelişmesiyle beraber, siyaset de iki okula ayrılmıştır. Bunlardan ilki sofizm, yani bilgiciliktir. Bilgicilik, dünyayı bilimsel anlamda tanıma isteğinden […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Kurgu

    Kurgu, düşsel dünyada bir yolculuktur. Acaba kurgu bir düşünce şekli midir? Zihinde eylem silsilesi canlandırma bir bakımdan düşünmenin bir parçasıdır. Düşünerek, zihinde bir kurguyu düzenleyebiliriz, ve düzenli bir düşünce kümesi oluşturabiliriz. Ama en temel nokta kurgunun bir zaman boyutu barındırmasıdır. Geleneksel tabirle, kurgu; başlangıç, gelişme, sonuç kısımlarına ayrılır. Peki sonuçtan çıkaracağımız dersin açıkca […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Sistematik bir deneme

    Düşüncenin sistematik bir tanımını yapacak olursak öncelikle beyin ve zihin kavramlarını birbirinden ayırmamız gerekir. Zihni, beyindeki biyolojik aktivitenin bir yansıma alanı olarak görebiliriz. Bir diğer deyişle zihin, somut olan beyinden beslenen, soyut bir karalama tahtasıdır.     Bu noktada soyut ve somut kavramlarını da değerlendirmek gerekir. Kısaca, somut bir nesneyi evrende var olanö […]
Continue reading…

 

Düşünce üzerine: Sanatsal bir deneme

    Sanat, bir kişinin kendini ifade etme biçimidir. Benim kanımca, sanatı sadece 5 duyuya indirgemek yapıcı olmayacaktır. Resim görme, müzik duyma, mutfak tat alma, parfüm koklama, masaj da dokunma hislerine hitab eden ifade biçimlerine örnektir. Peki yazı hangi duyularımıza hitab eder? Yazarlık 5 duyuya hitab edebilen bir ifade biçimi olmanın yanı sıra, insanın zihnine […]
Continue reading…